Σκέψου και διάβασε σάν "μηχανή αναζήτησης". Βασικές ενέργειες για σωστό on page SEO

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να σου δώσει να καταλάβεις πως πρέπει να σκέφτεσαι και να διαβάζεις σαν μηχανή αναζήτησης και όχι σαν χρήστης

Ορισμός του on page seo είναι οι ενέργειες βελτιστοποίησης της κάθε σελίδας του website μας ξεχωριστά
στα πρότυπα που ορίζει η μηχανή αναζήτησης

Στην προηγούμενη ενότητα αναλύσαμε την πρώτη και βασική ενέργεια PAGE TITLE και META DESCRIPTION για το on page seo εκεί δώσαμε στην Google να καταλάβει με ακρίβεια τον τίτλο και τη μικρή περιγραφή των όσων θα αναπτύξουμε στο περιεχόμενο content αυτής της σελίδας.

Image

Το παιχνίδι τώρα παίζεται καθαρά στη δομή του περιεχομένου (content) της σελίδας που βελτιστοποιούμε

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν καν ξεκινήσουμε να γράφουμε το κείμενο, που θα αναλύει την υπηρεσία ή το προϊόν μας για τη συγκεκριμένη ενότητα η υποενότητα, κάνουμε μία έρευνα και σημειώνουμε τις λέξεις (short keywords) ή τις φράσεις (long keyword) που θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στο κείμενο μας έτσι ώστε να δουλεύουν σαν λέξεις-κλειδιά στην αναζήτηση.

Οι λέξεις αυτές πρέπει να είναι μελλοντικοί όροι αναζήτησης του χρήστη που θα αναζητήσει το προϊόν ή την υπηρεσία μας

Για παράδειγμα...

στη συγκεκριμένη ενότητα που μόλις διαβάζεις αναλύεται τί είναι το on page SEO βασικές ενέργειες. Μερικές από τις λέξεις ή φράσεις που θα ενδιαφέρουν το χρήστη αναζητήσεις είναι:

  • on page seo
  • βελτιστοποίηση ιστοσελίδας
  • αύξηση οργανικής αναζήτησης
  • προώθηση ιστοσελίδας
  • πρώτη σελίδα της Google
  • εταιρεία marketing

αυτές τις φράσεις πρέπει να τις συμπεριλάβουμε στο κείμενο αυτής της ενότητας με νόημα σε όσα περισσότερα σημεία μπορούμε (προσοχή μην το παρακάνουμε). tο κείμενο αυτό πρέπει να δομηθεί και να μπουν τα κατάλληλα Head Tags H1, H2,...H6 στα σημεία που πρέπει.

 

Image

H1 είναι Τα πολύ σημαντικά H2 τα λιγότερο σημαντικά και ούτω καθεξής, άποψη μου το content (βασικό κείμενο) δεν πρέπει να πέφτει κάτω από H4. Ενα πρωτότυπο περιεχόμενο με τα κατάλληλα Head tags είναι ένα από τα αγαπημένα και πιο σημαντικά πρότυπα που έχει ορίσει ο αλγόριθμος της Google για τη γενική οργανική κατάταξη 

Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό αν θες να γίνεις ακόμα πιο αρεστός στην Google μία άλλη ενέργεια του on page SEO που ανεβάζει τα οργανικά αποτελέσματα είναι τα internal link ή αλλιώς εσωτερικοί σύνδεσμοι.

 Σε αυτή σου την ενέργεια βάζεις σε λέξεις ή φράσεις στο κείμενό σου links (συνδέσμους) πού κλικάροντας το ο χρήστης κατευθύνεται σε μία άλλη ενότητα του site σου που αναλύει τη λέξη ή την φράση που συνδέσεις με αυτή την ενότητα.

Για παράδειγμα...

Στο κείμενο που διαβάζεις αυτή τη στιγμή θα παρατηρήσεις πως αν πατήσεις πάνω στην επόμενη φράση  ☞  "τι είναι internal link και external link" θα σε οδηγήσω σε ένα άρθρο που θα εξηγήσω αναλυτικά τι είναι το internal και external link και σε τι βοηθάνε στην ιστοσελίδα σου στην οργανική αναζήτηση.

+Image

Αυτή μου η ενέργεια παραπομπής μου σε μια άλλη εσωτερική σελίδα του ιστότοπού μου είναι ένα internal link
Kλείνοντας την ενότητα βασικές ενέργειες on page seo θέλω να σας τονίσω ότι.... 

...σημαντικό είναι να καταλάβεις ότι η μηχανή αναζήτησης δεν διαβάζει όπως εσύ.

Διαβάζει κώδικα και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός του on page SEO. Να δεις, να διαβάσεις και να διορθώσεις τον κώδικα που είναι πίσω από αυτό που εσύ διαβάζεις (html5) και να τον κάνεις όσο πιο ευανάγνωστο γίνεται από τις μηχανές αναζήτησης